Om cookies på
vår webbplats

Policy för cookies

ERHÅLLA MEDGIVANDE OM COOKIES

Inledning

Den 23 maj 2011 infördes ett nytt regelverk med namnet Privacy and Electronic Communications (EC Directive)(Amendment) Regulations 2011 (2011 års regelverk för sekretess och digital kommunikation (EU-direktiv, tillägg)). De nya reglerna har ännu inte tillämpats av Information Commissioner’s Office (ICO), eftersom alla företag gavs en respitperiod på ett år för att genomföra nödvändiga ändringar. Informationskommissionären genomtvingar reglerna från och med den 26 maj 2012.

Underlåtenhet att följa reglerna kan resultera i böter och straffpåföljd för både brottsliga och icke-brottsliga handlingar.

Enligt de omarbetade reglerna tillåts användning av cookies enbart om den berörda användaren har fått tydlig och fullständig information om syftet med att cookies lagras och öppnas och har givit sitt samtycke därtill.

Så ska informationen tillhandahållas

Informationen om policyn för cookies måste tillhandahållas och användarens medgivande erhållas innan cookien sparas. Medgivande kan endast ges genom en bekräftande åtgärd från användaren. Därför har informationskommissionären aviserat att webbplatserna om möjligt ska fördröja lagringen av cookies tills användarna har givits möjlighet att förstå vad cookies ska användas till och medgivit användning.

Informationskommissionären har i riktlinjerna givit ett antal exempel på hur befintliga metoder för avisering av viktig information kan anpassas:

1. Tydliga länkar

En tydlig länk i sidhuvudet på startsidan och/eller varje sida på webbplatsen till sidan för sekretesspolicyn, där beskrivningen av använda cookies finns.

Exempel: NYHET! Information om cookies

Ett annat sätt är att förstora länken och/eller att använda markeringseffekter med annat teckensnitt när användaren för muspekaren över länken.

2. Använda en ikon

En klickbar ikon som länkar till sidan om sekretess. På grund av bristande kunskaper hos användarna kan det här alternativet dock innebära svårigheter.

3. Nyhetsartiklar och bloggplatser

Vår policy för cookies kan beskrivas i en nyhetsartikel genom en enkel länk till informationssidan om cookies (sekretesspolicyn).
Så erhålls medgivande

1. Statiska informationsbanderoller (med kryssruta) (i sidhuvud eller sidfot)

Eventuellt med en länk till sekretesspolicyn på banderollen.

Om användaren inte markerar kryssrutan och bortser från banderollen, rekommenderar ICO-riktlinjerna att medgivande kan antas om användaren vare sig godkänner eller nekar till användning av cookies. Då måste en tydlig länk till policyn visas på webbplatsen och en enkel metod för återkallande av medgivande erbjudas, t.ex. genom att användaren skickar ett e-postmeddelande till Toshiba:

Exempel: NYHET! Information om cookies

Banderollen kan hänvisa till det faktum att vissa cookies redan har sparats men kan tas bort, men att användarupplevelsen på webbplatsen påverkas om de tas bort.

ICO-riktlinjerna föreslår att startsidan innehåller en tydlig sidfot, där användarna uppmärksammas på att cookies används och erbjuds en länk till policyn för cookies, och där användarna uppmanas att ange om de godkänner användningen eller inte. Förutsatt att meddelandet är tydligt kan webbplatsen därefter spara cookies när användaren växlar mellan olika sidor på samma webbplats, även om användaren inte uppger sina önskemål genom att markera relevant kryssruta. Övriga sidor MÅSTE dock innehålla ett meddelande som visar hur användaren på ett enkelt sätt kan välja bort cookies.

2. Popup-fönster/välkomstsidor (krävs inte varje gång en användare besöker en webbplats om ett medgivande har erhållits tidigare)

Skulle inte fungera här, eftersom blockeringsfunktioner för popup-fönster används.