Minska era kostnader för dokumenthantering med Toshibas
MDS-lösningar.
Läs mer...

 

 

 

 

 

Våra tjänster & lösningar


Kostnadskontroll i fokus

- Den fulla besparingspotentialen är ofta osynlig

Pappersarbete krävs som bekant på nästan alla företag. Men håller du koll på hur mycket pengar utskrifterna och dokumenthanteringen på ditt företag kostar? Det är oftast mer än man kan tro.

Dolda kostnader på områden som administration, elförbrukning, dokumenthantering och telefonsupport utgör ofta så mycket som 60 % av de totala utskriftskostnaderna.*

Vi hjälper dig gärna med att analysera ditt befintliga skrivarnätverk, effektivisera dina arbetsflöden och eliminera dolda kostnader så att du kan dra full nytta av din besparingspotential.

 

Lösningar i färdiga paket

Med hjälp av Toshibas produkter hjälper vi dig att skapa en säker och effektiv utskriftsmiljö, som sparar tid och pengar. Vi går tillsammans igenom era behov och önskemål för att sätta ihop den bästa lösningen för ditt företag.  Våra fyra olika paket är indelade i Bas, Plus och Premium. Kontakta gärna vår säljavdelning för mer information.

TOSHIBA SKANNING (OCR-TOLK)
Att använda Toshibas skanningstjänst innebär att ni digitaliserar era pappersdokument (textdokument, presentationer, ritningar etc.) till olika valbara dokumentformat, t ex MS Word, Excel, PDF/A. Detta betyder att ni kan redigera de skannade dokumenten och distribuera dem på ett enkelt sätt. Det finns även möjlighet att anpassa skanningen till ert befintliga affärssystem.

Skanningstjänsten kan kopplas direkt till Toshibas mallar, vilket gör den mycket användarvänlig.

 

 TOSHIBA ARKIVERING

Toshibas arkiveringstjänst innebär att digitala dokument lagras i önskad filstruktur, vilket ger ordning och reda. Med Plus- och Premium-paketen är det enkelt att söka och hitta dokument på ett smidigt sätt. Premiumpaketet gör det möjligt att komma åt arkiverade filer på molnet via mobila enheter.

 

TOSHIBA SÄKRA UTSKRIFTER
Tjänsten Säkra utskrifter betyder att ni styr era utskrifter genom att papprena skrivs ut först när en användare identifierar sig vid maskinen. Fördelarna är att det genererar färre utskrifter och färre okontrollerade avbrott, samtidigt som utskrifterna sker på ett säkert sätt.

I Plus- och Premium-paketen ingår follow-me-print. Detta innebär att användaren skriver ut sitt dokument till en skrivarserver, vilket medför att dokumentet sedan kan hämtas vid valfri skrivare som är kopplad till det interna nätverket – flexibelt och effektivt.

 

TOSHIBA ÖVERVAKNING
Med vår övervakningstjänst får du full kontroll över er utskriftsmiljö när det gäller utskriftsvolymer, nyttjandegrad, utskriftsbeteende och förbrukningsvaror, såsom toner. Automatiserade inläsningar av en mängd information från era skrivarenheter förenklar tidskrävande dataavläsningar. Du kan när som helst se aktuell status över förbrukningen på ”Mina sidor”.

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar
vi gärna mer om våra
tjänster och lösningar.