Lösningar

�Föregående"� Nästa
Skanning

Skanning

Steget från pappersdokument till elektroniska dokument är inte långt. Med vår skanningtjänst digitaliseras pappersdokument till olika sök- och redigeringsbara dokumentformat.

Arkivering

Arkivering

Vår arkiveringstjänst innebär att digitala dokument blir lätta att hitta, antingen lokalt eller i molnet - snabbt och enkelt.

Säkra utskrifter

Säkra utskrifter

Vår lösning för säkra utskrifter innebär färre utskrifter och färre okontrollerade avbrott, samtidigt som utskrifterna sker på ett säkert sätt.

Övervakning

Övervakning

Få full kontroll över utskriftsmiljön. Med vår övervakningstjänst får du total överblick på utskriftsvolymer, nyttjandegrad, utskriftsbeteende och förbrukningsvaror.

Managed Document Service (MDS)

Kostnadskontroll i fokus

Den fulla besparingspotentialen är ofta osynlig

Minska era kostnader för dokumenthantering med Toshibas MDS-lösningar. Läs mer >>