Läs mer om vårt
miljöarbete

Miljömärkning

Återvinning

Vår miljövision

 

Toshiba och miljö

Prestanda, pris och funktion är vanliga skäl till att välja Toshibas produkter. Miljö är det också.

Miljöfrågorna är högt prioriterade av Toshiba. Vi har under många år arbetat konsekvent och målinriktat för att se till att våra produkter och affärsprocesser är skonsamma för miljön. Det har gett oss en position som en av de världsledande tillverkarna av elektronikprodukter.


Globalt miljöarbete
Engagemanget för miljön genomsyrar hela företaget världen över, från ledningen till våra medarbetare på alla avdelningar. Vi utvecklar energisnåla produkter för minsta möjliga miljöpåverkan och tar fram lösningar för återvinning som är skonsammare för miljön. Ett exempel är vår multifunktionsskrivare som kan återanvända papper. Läs mer om den här. Alla medarbetare får dessutom en grundläggande miljöutbildning för ökad kunskap och medvetenhet.  

Läs mer om Toshiba Tec:s globala miljöarbete.
 

Klimatkompensering
En del av Toshibas miljöarbete är klimatkompensering. Genom att stötta olika miljöprojekt runt om i världen kompenserar vi för de utsläpp som vår verksamhet och våra produkter genererar. Vi kallar arbetet Carbon Zero. Här kan du läsa mer om vårt arbete

 

EU-direktiv
Toshiba följer EU:s miljölagstiftningar och direktiv, såsom REACH (kemikalier i produkter), RoHS (lag kring tungmetaller i produkter) och WEEE (kontroll av elektriskt och elektroniskt avfall). Mer information hittar du på vår europeiska webbplats.

 

 

 

Klicka på texten ovan för att hämta certifikaten